Klub Miłośników Historii

Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” zaprasza na kolejne spotkanie w ramach klubu miłośników historii naszej małej ojczyzny. Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 marca o godz. 16.00 w siedzibie przy ul. Pocztowej 13. W programie oprócz dyskusji, dokończona zostanie multimedialna prezentacja albumu „Zabytkowe obiekty sakralne”.

Okładka albumu_m

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie miłośników historii miasta i powiatu miało miejsce we wtorek 20 lutego br. w Powiatowym Domu Kultury. Zebrani zapoznali się z regułą spotkań, czyli wystąpieniem prelegenta na określony temat, a potem dyskusja. Pierwsze kilka spotkań poświęcone będą szczegółowemu omówieniu i multimedialnej prezentacji wydanego niedawno przez Starostwo Powiatowe albumu „Zabytkowe obiekty sakralne”, który jest pierwszą częścią serii „Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego”.

Po zakończeniu multimedialnej prezentacji pierwszej części albumu uczestnicy spotkania zadawali prowadzącemu różne pytania związane przede wszystkim z powojenną historią Kętrzyna. W trakcie dyskusji część osób prosiła o ustosunkowanie się do niektórych publikacji historycznych w jednym z tygodników. Chodziło głównie o podziemne przejścia i tunele pod cmentarzem oraz kościołem, czy schrony. Kilka osób, które pamiętały okres powojenny, z autopsji stwierdziły o nieprawdziwych przedstawieniach niektórych faktów w prasie, np. rzekomy podziemny tunel pod cmentarzem. Te i inne sprawy będą szerzej omawiane na następnym spotkaniu. Ustalono comiesięczne terminy kolejnych spotkań.

Kościoly-ikonki_m

Autor mapy: Piotr Krakowiak
Korekta: Gabriel Pleskacewicz