„KWIATKI NIE Z TEJ RABATKI” konkurs florystyczny

Powiatowy Dom Kultury ,,Czerwony Tulipan” w Kętrzynie ogłasza kolejną edycję konkursu, skierowanego do wszystkich mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego. ,,Kwiatki nie z tej rabatki” im. Stanisławy Łozińskiej to konkurs kwiatowy i okazja aby pobudzić swoją twórczą inwencję i dać się ponieść fantazji. To doskonały pomysł aby zaprezentować swoją niecodzienną sprawność manualną i techniczną w materii tak delikatnej jak kwiaty.

Plakat OK

Konkurs nazwaliśmy imieniem pani Stanisławy Łozińskiej. To ona jest pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia – podkreśla Marlena Szypulska – dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – w ten sposób chcemy zaakcentować jej wkład w ten konkurs, ale i wiele pozytywnych akcji inspirowanych przez panią Stanisławę na rzecz przestrzeni publicznej. Jest to osoba niezwykle twórcza i pełna dobrych pomysłów. Wielu młodych może śmiało brać przykład z pani Stanisławy, z jej otwartego, odważnego myślenia i zmieniania przestrzeni publicznej na rzecz mieszkańców. Pani Stanisława – zdradzę naszym przyjaciołom – pisze wiersze na jesienną „Bitwę na wiersze”. Po raz pierwszy w szranki staną dwie kętrzyńskie poetki: Ela Wąsik i Stanisława Łozińska.


R E G U L A M I N

K O N K U R S U „KWIATKI NIE Z TEJ RABATKI” 

1. ORGANIZATOR: Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” ul. Pocztowa 13 11-400 Kętrzyn Tel. 89 752 35 08 e-mail: kontakt@czerwonytulipan.ketrzyn.pl, www.czerwonytulipan.ketrzyn.pl

2. CELE KONKURSU: • pobudzenie twórczej inwencji i fantazji, • inspirowanie do aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych, • tworzenie okazji do prezentowania własnych pomysłów i technik tworzenia bukietów i innych inspiracji kwiatowych, • nawiązanie relacji i kultywowanie zdrowej konkurencji.

3. ZASADY UCZESTNICTWA: • konkurs otwarty jest dla wszystkich szkół, placówek • w konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe i młodzież, pasjonaci florystyki, hobbyści i amatorzy • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz samej pracy do 19 czerwca do godz. 11.00. Karta winna mieć własnoręczny podpis osoby zgłaszającej pracę do konkursu. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, kartę zgłoszenia potwierdza rodzic, bądź wychowawca, • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie np.: bukietu lub innej inspiracji z żywych kwiatów i dostarczenie pracy w wazonie lub innym naczyniu, zachowującym świeżość kwiatów do 19 czerwca do godz. 11.00. Uwagi: organizator nie zwraca prac • każda praca musi być podpisana, musi mieć dobrze przymocowaną kartkę z danymi autorów tj. imię i nazwisko autora, jeśli praca jest zbiorowa to: klasa, szkoła, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna.

4. KRYTERIA OCENY PRAC: estetyka wykonanej pracy •  pomysłowość • wyraz artystyczny • dobór kwiatów i dodatków • technika wykonania pracy • solidność, trwałość.

5. NAGRODY: oceny prac dokona komisja kwiatowa powołana przez Organizatora • Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce, wręczy wyróżnienia i certyfikaty uczestnictwa.

6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC I KART ZGŁOSZENIA: • do 19.06.2018 r. do godz. 11.00 Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” ul. Pocztowa 13 11-400 Kętrzyn Tel. 89 752 35 08 e-mail: kontakt@czerwonytulipan.ketrzyn.pl

7. MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC • Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” ul. Pocztowa 13, I piętro – pokój nr 5.

8. TERMIN OTWARCIA WYSTAWY I PODSUMOWANIE KONKURSU: • 19.06.2018 r., godz. 13.00 Galeria Dolna – Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” ul. Pocztowa 13

9. DODATKOWE INFORMACJE: • Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac • Organizator zwraca wazony i inne naczynia, w których dostarczono i wyeksponowano piękno pracy. • Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i publikacji imienia i nazwiska na potrzeby konkursu w mediach i na portalach społecznościowych.


KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

konkurs-kwiatowy-karta


Do zobaczenia!!!