Marcowe spotkanie z historią

W sobotę 23 marca 2019 roku Powiatowy Dom Kultury zaprasza na godz. 10.00 wszystkich miłośników historii miasta i powiatu kętrzyńskiego na kolejne spotkanie. Zgodnie z lutową zapowiedzią, prowadzący spotkanie Tadeusz Korowaj zaprezentuje swój autorski film o mieście „Rastenburg / Kętrzyn – przewodnik historyczny po mieście”.

Gumniska-Silzkeim-płd.-zach

Film powstał w 2005 roku jako druga część, uzupełnienie książki pod tym samym tytułem. Pierwsi odbiorcy i czytelnicy przewodnika namawiali autora do opublikowania wszystkich zdjęć, z których tylko część zaprezentowano w książce. Nadmienić należy, że była to pierwsza polska edycja zawierająca historię miasta udokumentowaną licznymi archiwalnymi fotografiami. Podkreślić trzeba, że wtedy internet jeszcze raczkował i bardzo trudno było o zdjęcia, ktore autor otrzymał z archiwum Kresigemeinschaft Rastenburg.

Nowa Wieś-Neuendorf, Rasmussen

Książka przybliżyła czytelnikom obrazy z przeszłości miasta. Wśród starych fotografii odnaleźć można było klimat dawnego Rastenburga. Zdaniem autora książka ta była krótką podróżą w czasie po mieście, które jest dla niego, podobnie jak dla wielu rastenburczyków i kętrzynian, miastem rodzinnym (Heimatstadt), małą ojczyzną, „rajem dziecięcym” („Kindheits Paradies”) – jak to pięknie określił, urodzony tutaj poeta, Arno Holz. Charakter tej podróży określa tytuł niniejszego przewodnika, który przybliża nieco historię miasta, szczególnie młodym mieszkańcom, a także turystom. Wspomina o ludziach, dzięki którym Rastenburg/Kętrzyn przeżywał swój największy rozwój. Postacie te, jak i wspomniane wyżej fotografie wykorzystane zostałe w filmie, ogółem 253 ujęć.

Pilec-Puelz,1916

W drugiej części prowadzący spotkanie Tadeusz Korowaj dokona multimedialnej prezentacji dworów i pałaców na terenie powiatu kętrzyńskiego. Materiał ten wykorzystany będzie do przygotowywanego do publikacji albumu, który wydany będzie przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Wetyn-Wettin, od ogrodu