Powiat Kętrzyński – tu mieszkam

Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie przedstawia ofertę multimedialnych lekcji-prelekcji dotyczących historii powiatu kętrzyńskiego, opracowanych na potrzeby młodzieży szkolnej. Z oferty skorzystać mogą także członkowie różnych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu.

1. Historia ziemi kętrzyńskiej – 2 godziny lekcyjne.
01_Satocznorekonstrukcja

 

2. Dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego – 2 godziny lekcyjne.

 

3. Działania w czasie I wojny światowej i cmentarze z tego okresu na terenie powiatu – 1 godzina lekcyjna.
03_Górki-3

 

4. Gotyckie kościoły powiatu kętrzyńskiego – 2 godziny lekcyjne.
04_Asuny-Cerkiew w Zaśniecia Najświętszej Bogurodzicy

 

5. Historia kętrzyńskich Żydów, miasta i powiatu – 1 godzina lekcyjna.
05_Rastenburg-synagoga,1920r.

 

Dodatkowo uczniom szkół i stowarzyszeniom na terenie miasta, Powiatowy Dom Kultury proponuje:

1. Wojciech Kętrzyński – patron miasta – 1 godzina lekcyjna.
06_Ketrzynski

 

2. Co znaczy pół wieku Kętrzyna?-  czyli krajobraz architektoniczny miasta w latach 1945-1995 – 1 godzina lekcyjna.
07

 

3. Historia miasta Rastenburg/Ketrzyn – 2 godziny lekcyjne.
08_Targ na pl. Wilhelma-1898r.

4. Kętrzyn dawniej i dziś – 1 godzina lekcyjna.


PDK dysponuje odpowiednio przygotowaną salą na miejscu. Adres – Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie, ul. Pocztowa 13. Istnieje też możliwość organizowania – według życzenia – prelekcji w poszczególnych szkołach.
Tematykę lekcji i godziny należy uzgadniać z Tadeuszem Korowajem telefonicznie (89)752-35-08 lub e-mail: tadeusz.korowaj@czerwonytulipan.ketrzyn.pl

W  styczniu, aż do ferii zimowych, prowadzimy prelekcje z uczniami wszystkich klas IV – VII ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. S. Moniuszki w Kętrzynie. Tematem prelekcji jest „Wojciech Kętrzyński – patron miasta”, którego 100. rocznica śmierci przypada 15 stycznia br. Dnia 7 lutego w auli TWP przy ul. Asnyka 10 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchają wykład „Historia kętrzyńskich Żydów”.

Zapraszamy inne szkoły i stowarzyszenia do skorzystania z oferty Powiatowego Domu Kultury.
W najbliższym czasie zaprezentowana będzie multimedialna prezentacja albumu „Zabytkowe obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego”, wydany przez Starostwo Powiatowe. Termin prelekcji ogłoszony zostanie na stronie Powiatowego Domu Kultury.

10