Rusza Koło Miłośników Historii Powiatu Kętrzyńskiego!

Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie, przedstawia ofertę multimedialnych lekcji-prelekcji dotyczących historii powiatu kętrzyńskiego, opracowanych na potrzeby młodzieży szkolnej. Z oferty skorzystać mogą także członkowie różnych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu.

10
1. Historia ziemi kętrzyńskiej – 2 godziny lekcyjne.
2. Dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego – 2 godziny lekcyjne.
3. Działania w czasie I wojny światowej i cmentarze z tego okresu na terenie powiatu – 1 godzina lekcyjna.
4. Gotyckie kościoły powiatu kętrzyńskiego – 2 godziny lekcyjne.
5. Historia kętrzyńskich Żydów, miasta i powiatu – 1 godzina lekcyjna.

Dodatkowo uczniom szkół i stowarzyszeniom na terenie miasta, Powiatowy Dom Kultury proponuje:
1. Wojciech Kętrzyński – patron miasta – 1 godzina lekcyjna.
2. Co znaczy pół wieku Kętrzyna, czyli krajobraz architektoniczny miasta w latach 1945-1995 – 1 godzina lekcyjna.
3. Historia miasta Rastenburg/Ketrzyn – 2 godziny lekcyjne.
4. Kętrzyn dawniej i dziś – 1 godzina lekcyjna.
PDK dysponuje odpowiednio przygotowaną salą na miejscu. Adres – Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie, ul. Pocztowa 13. Istnieje też możliwość organizowania – według życzenia – prelekcji w poszczególnych szkołach.
Tematykę lekcji i godziny należy uzgadniać z Tadeuszem Korowajem telefonicznie (89)752-35-08 lub E-mail:tadeusz.korowaj@czerwonytulipan.ketrzyn.pl

W środę, 7 lutego w auli TWP przy ul. Asnyka 10 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ok. 200 osób) wysłuchali wykładu pt. „Historia kętrzyńskich Żydów”. W Szkole Podstawowej nr 1 Kętrzynie 8, 9, 12 i 14 lutego odbędą się lekcje pt. „Wojciech Kętrzyński” dla uczniów klas IV – VI. W kolejnych dniach lutego dokończone będą tematyczne lekcje o W. Kętrzyńskim z uczniami klas ze szkoły podstawowej nr 4. A pod koniec lutego cykl lekcji przybliżających historię powiatu kętrzyńskiego przeprowadzony zostanie w szkole podstawowej w Windzie (gm. Barciany).


Zapraszamy inne szkoły i stowarzyszenia do skorzystania z oferty Powiatowego Domu Kultury.


We wtorek 20 lutego o godz. 16.00 w sali Powiatowego Domu Kultury odbędzie się multimedialna prezentacja albumu „Zabytkowe obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego”, wydany przez Starostwo Powiatowe. Spotkanie to będzie zarazem zebraniem organizacyjnym koła miłośników historii powiatu kętrzyńskiego działającego przy PDK. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!