Stare plany dla miłośników historii

W sobotę 18 maja 2019 r. o godz. 10.00 zapraszamy do Powiatowego Domu Kultury przy ul. Pocztowej 13 wszystkich miłośników historii.

Cmentarz-lata 50.

Tego dnia dokończymy zwiedzanie cmentarza komunalnego w Kętrzynie. Wszyscy zainteresowani zapoznają się z historią symbolicznej mogiły poległych w latach 1945-1946 milicjantów. Poza tym – na podstawie starych planów – poszukiwać będziemy kwater znanych mieszkańców dawnego Rastenburga.

1990-Krycyfiks w cz. kat. cmentarza

Polegli w 1946r. – napis na tablicy cmentarza w Kętrzynie.

1. kpr. Czesław Trepanowski, szer., syn Wacława, urodzony 1 lutego 1929r., Grodno, pochodzenie inteligenckie [robotnicze – wg Księgi pamięci], kawaler, funkcjonariusz KP MO Kętrzyn, bezpartyjny. Po ucieczce z robót przymusowych w Niemczech, w partyzantce radzieckiej, następnie w Wojsku Polskim. Od 25 marca 1946r. w MO. Poległ 5 października 1946r., rozerwany przez minę podczas udzielania pomocy rannym funkcjonariuszom na polu minowym w byłej kwaterze Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem.

Źródło: Archiwum KW MO; Księga pamięci poległych funkcjonariuszy SB, MO, ORMO, Warszawa 1969 [dalej jako Księga pamięci], s. 346, poz. 181; W służbie narodu, s. 208.

2. kpr. Stanisław Przewodowski, szer., s. Konstantego, ur. 16 października 1921r., Stryjewo Wielkie, pow. ciechanowski, poch. chłopskie [robotnicze – wg Księgi pamięci], żonaty, 1 dziecko, funkcjonariusz posterunku MO Bezławki, pow. kętrzyński, bezpartyjny. Od 1942r. na robotach przymusowych w Niemczech, po ucieczce w 1943r. ukrywał się. Od 8 września 1945r. w MO. Poległ 5 października 1946r. rozerwany przez minę podczas udzielania pomocy rannym funkcjonariuszom na polu minowym w byłej kwaterze Hitlera w Gierłoży koło Kętrzyna. Archiwum KW MO; Księga pamięci, s. 342, poz. 131; W służbie narodu , s. 208.

3. kpr. Antoni Gadomski, szer., s. Józefa, ur. 15 stycznia 1916г., Kuzie, pow. ostrołęcki, poch. chłopskie, kawaler [robotnicze – wg Księgi pamięci], funkcjonariusz posterunku KP MO Kętrzyn [posterunku MO Różany – wg Księgi pamięci], bezpartyjny. Poległ 5 października 1946r. [6 października koło Kętrzyna – wg Księgi pamięci] rozerwany przez minę w byłej kwaterze Hitlera w Gierłoży przy niesieniu pomocy rannym funkcjonariuszom MO, przebywającym na zaminowanym terenie. Archiwum KW MO; Księga pamięci, s. 335, poz. 42; W służbie narodu, s. 208.

4. szer. Wacław Gaweł, s. Antoniego, ur. 18 kwietnia 1925r., poch. chłopskie, kawaler, walczył na Wołyniu w partyzantce radzieckiej, funkcjonariusz posterunku MO Berłowsk, pow. Kętrzyn. Poległ 8 lutego 1946r. w Berłowsku. Księga pamięci, s. 336, poz. 45;

5. szer. Bolesław Gajowiecki, s. Jana, ur. 8 grudnia 1923r., poch. chłopskie, żonaty, 3 dzieci, funkcjonariusz Kp MO Kętrzyn. Poległ 12 maja 1946r. w pow. kętrzyńskim. Księga pamięci, s. 336, poz. 43;

6. szer. Michał Karniej, s. Jana, ur. 8 czerwca 1924r., Łąsze (ZSRR), poch. chłopskie, kierowca, kawaler, funkcjonariusz MO, pow. kętrzyński, b. partyzant, bezpartyjny. W latach okupacji na robotach przymusowych w Niemczech, od 22 sierpnia 1945r. w MO. Poległ 19 marca 1946r. w miejscowości Bezławki, pow. kętrzyński, z rąk NN bandy w mundurach żołnierzy radzieckich. Archiwum KWMO; Księga pamięci, s. 337, poz. 64; W służbie narodu, s. 208.

Wg P. Letko – zginął z rąk sowietów 19.03.1946r. w Wilkowie w wieku 22 lat.

Źródło: Paweł Letko – Stan bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim w latach 1945-1946, [w:] Echa przeszłości X, 2009, s. 305-312.

7. szer. Tomasz Nowak, s. Walentego, ur. 21 sierpnia 1903r., Niedźwiady, pow. jarociński, poch. chłopskie, żonaty, funkcjonariusz KP MO Kętrzyn. Przed 1939r. na emigracji we Francji, gdzie pracował jako górnik. Żołnierz Wojska Polskiego we Francji, czł. KPF, po wyzwoleniu PPR. W MO od grudnia 1945r. Zamordowany 24 marca 1946r.. w Bezławkach, pow. kętrzyński, przez NN bandę rabunkową w mundurach żołnierzy Armii Radzieckiej [poległ 24 czerwca 1946r. w miejscowości Bezławki – wg Księgi pamięci]. Archiwum KW MO; Księga pamięci, s. 342, poz. 123; W służbie narodu, s. 208. [wg P. Letko – referent gospodarczy posterunku MO w Bezławkach zginął z rąk sowietów 30.03.1946r.]

8. szer. Tadeusz Żarski, s. Władysława, ur. 15 maja 1919r., Skrzypki Duże, pow. bielskopodlaski, poch. chłopskie, żonaty, funkcjonariusz KP MO Kętrzyn, bezpartyjny. W czasie okupacji na robotach przymusowych w Niemczech. Zabity przez NN 21 stycznia 1946r. podczas podróży służbowej w Biedaszkach [poległ 22 stycznia – wg Księgi pamięci. s. 349,poz. 209].

[wg P. Letko zginął z rąk sowietów 21.01.1946r.]

9. ob. Antoni Sojko, poch. chłopskie, pracownik kontraktowy KP MO Kętrzyn. Poległ 30 marca 1946r. w miejscowości Bezławki, pow. kętrzyński. Księga pamięci, s. 344, poz. 150.

[wg P. Letko zginął z rąk sowietów 30.03.1946r. w Bezławkach]

opr. Tadeusz Korowaj