Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej

W sobotę 9 marca br. Powiatowy Dom Kultury gościć będzie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.

TMZK

Jak co roku członkowie Towarzystwa zapoznają się z dokonaniami za ubiegły 2018 rok. Przedstawią też propozycje działań na rok bieżący. Wspomnieć należy, że statutowym celem Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dziedzictwa kulturowego powiatu kętrzyńskiego oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń a także inicjowanie prac nad rozwojem powiatu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki i turystyki.

logo

Sztandarowym pomysłem członków Towarzystwa jest organizowana od 2011 roku inscenizacja bitwy pod Wopławkami, którą obecnie realizowana jest we współpracy z Gminą Kętrzyn, Starostwem Powiatowym i parafią św. Stanisława Kostki w Karolewie. Natomiast głównym, początkowym zadaniem Towarzystwa była akcja odnowienia cmentarzy wojennych w okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie powiatu kętrzyńskiego. Członkowie Towarzystwa oprócz prac porządkowych, uczestniczą w innych przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z innymi instytucjami, np. wystawa historii dziadka Doriana Burdyło w Powiatowym Domu Kultury pt.: „Śladami dziadka Romana”.

Poniżej, wspomnienie z tego wydarzenia:

UCZNIOWIE Z DROGOSZ W „CZERWONYM TULIPANIE” – DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI