ZAPOMNIANE POŁUDNIE PRUS WSCHODNICH

W dniach 11-15 lipca br. gościła na terenie powiatu kętrzyńskiego Barbara Cybulla, emerytowana nauczycielka historii z Schwalbach am Taunus, miasta wchodzącego w skład partnerskiego powiatu Main Taunus (Main-Taunus-Kreis). Jest ona pierwszą osobą z tego terenu, która przyjechała odwiedzić nasz powiat w ramach bardzo popularnej obecnie turystyki kulturowej.

IMG_2701_

Kętrzyn zwiedziła w dniach 12-13 lipca, goszcząc w Powiatowym Domu Kultury, a 13 lipca spotkała się ze Starostą Kętrzyńskim, Ryszardem Niedziółką. W trakcie rozmowy stwierdziła, że jest po raz pierwszy na tych terenach, a Mazury poznała dzięki książce wydanej w 2001r. „Masuren. Ostpreussens vergessener Süden” (wydanie polskie w 2004r. „Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich”). Jej autorem jest dr Andreas Kossert, pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego (Deutsches Historisches Institut) w Warszawie. Pragnęła osobiście poznać tą krainę, a wybrała powiat kętrzyński, bo w ubiegłym roku przeczytała w prasie niemieckiej, że oba powiaty nawiązały „przyjacielskie kontakty”, jak podkreśliła w rozmowie podając dosłowny zapis z prasy. Oprócz zabytków Barbara Cybulla chciała poznać obecne oblicze powiatu i miasta oraz codzienne życie ich mieszkańców.

IMG_2715_Przewodnikiem był niżej podpisany pracownik Powiatowego Domu Kultury, który oprowadził gościa z Niemiec po najciekawszych zabytkach i opowiedział o historii miasta i powiatu, jak też odpowiadał na wiele zadawanych pytań interesujących panią Barbarę. Była ona mile zaskoczona ilością zabytków, jej stanem zachowania, koegzystencją różnych wyznań. Stwierdziła, że w jej rodzinnych stronach nie ma tylu obiektów zabytkowych, w tym kościołów, dawnych rezydencji dworskich, czy obiektów użyteczności publicznej. Obiecała, że po powrocie do domu podzieli się swoimi wrażeniami z kompetentnymi osobami powiatu Main Taunus i będzie promować powiat kętrzyński. Przy pożegnaniu wyraziła nadzieję, że w niedługim czasie zaczną przyjeżdżać miłośnicy turystyki kulturowej i to nie tylko z partnerskiego powiatu.

Tadeusz Korowaj/Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie